- Công cụ Jailbreak tất cả iDevice trên iOS 11-11.1.2: Click vào đây :new:

- Công cụ Jailbreak iDevices 32-Bit trên iOS 10-10.3.3: Click vào đây :new:

- Công cụ Jailbreak iDevices 64-Bit trên iOS 10-10.3.3: Click vào đây:new:

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Nâng cấp Firmware

Thông tin về các bản cập nhật iOS mới nhất

62 chủ đề trong chuyên mục này

 1. Pinned topics
  • 0 trả lời
  • 44 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 251 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 201 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 142 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 225 lượt xem
 2. Other topics
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 67 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 25 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 43 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 114 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 53 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 82 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 109 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 139 lượt xem