- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Nâng cấp Firmware

Thông tin về các bản cập nhật iOS mới nhất

46 chủ đề trong chuyên mục này

 1. Pinned topics
  • 1 trả lời
  • 45 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 134 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 110 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 131 lượt xem
 2. Other topics
  • 0 trả lời
  • 18 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 24 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 18 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 147 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 28 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 26 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 46 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 20 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 22 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 19 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 32 lượt xem