- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Jailbreak - Unlock

- Các công cụ để Jailbreak, unlock...

30 chủ đề trong chuyên mục này

 1. Pinned topics
  • 0 trả lời
  • 27 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 200 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 335 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 160 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 261 lượt xem
 2. Other topics
  • 1 trả lời
  • 186 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 24 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 442 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 228 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 246 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 78 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 221 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 209 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.010 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 81 lượt xem