- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Thắc Mắc - Góp ý

- Nơi các thành viên góp ý cho diễn đàn phát triển tốt hơn.

- Nơi giải quyết những thắc mắc trong quá trình hoạt động tại diễn đàn.

Moderator: Mr.RoBot