- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Kinh Nghiệm - Thủ Thuật

- Những kinh nghiệm, thủ thuật... trong quá trình sử dụng các thiết bị iDevices

72 chủ đề trong chuyên mục này

 1. Pinned topics
  • 0 trả lời
  • 17 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 31 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 111 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 71 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 226 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 127 lượt xem
 2. Other topics
  • 0 trả lời
  • 5 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 12 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 29 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 17 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 20 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 13 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 36 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 16 lượt xem