- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

iWidget - Lockscreen

- iWidget, màn hình khóa tập trung post tại đây

90 chủ đề trong chuyên mục này

  • 1 trả lời
  • 145 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 69 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 59 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 783 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 68 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 53 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 69 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 64 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 63 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 58 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 57 lượt xem