- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Non-Jailbroken Hacks & Cheats

- Khu vực chia sẻ các công cụ hacks, cheats... cho các thiết bị chưa Jailbreak

12 chủ đề trong chuyên mục này

  • 1 trả lời
  • 124 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 150 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 170 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 81 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 131 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 57 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 148 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 129 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 70 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 83 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 76 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 75 lượt xem