- Đã có công cụ Jailbreak iOS 10.2.1: Click vào đây :new:

- Cách fix lỗi sim ghép thần thánh 4G: Click vào đây:new:

- Hướng dẫn gỡ, xóa sạch Jailbreak trên thiết bị iOS 10: Click vào đây

- Tool Jailbreak extra_recipe+yalu BETA4 bởi Xerub iPhone7/7+ iOS 10.1.1 & 10.0.x

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Đăng ký

Đã là thành viên? Đăng nhập  • Thiết bị iDevice bạn đang sử dụng

  • Phiên bản iOS đang sử dụng


  • This is a security check to prevent automated programs from creating accounts.

Bắt đầu nhanh hơn

Đăng nhập với một trong những dịch vụ này.