- Công cụ Jailbreak tất cả iDevice trên iOS 11-11.1.2: Click vào đây :new:

- Công cụ Jailbreak iDevices 32-Bit trên iOS 10-10.3.3: Click vào đây :new:

- Công cụ Jailbreak iDevices 64-Bit trên iOS 10-10.3.3: Click vào đây:new:

- Tài khoản AppleStore của iPhoneMafia: Click Vào Đây

Đăng ký

Đã là thành viên? Đăng nhập  • Thiết bị iDevice bạn đang sử dụng

  • Phiên bản iOS đang sử dụng


  • This is a security check to prevent automated programs from creating accounts.

Bắt đầu nhanh hơn

Đăng nhập với một trong những dịch vụ này.